பிரதான தொலைபேசி / தொலைநகல் எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்

தலைமை அலுவலகம்

82,
“சம்பத் பாய”,
ரஜமல்வத்த சாலை,
பத்தரமுல்ல.
பொது தொலைபேசி எண்கள் : 011-2866601 - 5
பொது தொலைநகல் எண் : 011-2866623