රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - අඩසියවසක දැව අභිමානය

දැක්ම


ජාතියේ විශ්වාසනීයත්වය දිනූ අනර්ඝතම දැව හා දැවමය භාණ්ඩ සැපයුම්කරු වීම සහ දැව වෙළෙඳපොළෙහි සැබැ නායකත්වය ඉසිලීම

මෙහෙවර


අප සතු තාක්ෂණික දැනුම, කීර්තිනාමය හා නිපුනතාවය උපයෝගී කරගනිමින් නීත්‍යානුකූලව, පරිසර හිතකාමී අන්දමින් ජාතික අවශ්‍යතාවය අනුව අපගේ ගැනුම්කරුවන්ගේ දැව සහ දැවමය භාණ්ඩ ඉල්ලීම නිෂ්පාදනය කර ලබාදීම

අරමුණු සහ කාර්යයන්


1957 රාජ්‍ය කාර්මික සංස්ථා පනතේ 49 වන පනත යටතේ 1968 අපේ‍්‍රල් මාසයේ දී රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව පිහිටුවන ලදී. රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ කාර්යයන් පහත පරිදි වේ.

 • රජයේ වනාන්තරවලින් දැව නිස්සාරණය කිරීම, එවැනි දැව දැව හා නිමි භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීම, දැව කඳන් විකිණීම, දැව හා නිමි භාණ්ඩ විකිණීම සහ ඉහත අරමුණු සඳහා අවශ්‍ය වන මාර්ග ඉදිකිරීම.
 • දැව කඳන් ඒකක, ලී මෝල, කාවැද්දීම සහ සංරක්ෂණ කම්හල්, වියළන පෝරණුව සහ වෙනත් අවශ්‍ය උපකරණ හා ස්ථාපනයන් අත්පත් කර ගැනීම, ඉදිකිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • දැව හා දර විකුණුම් ඩිපෝවල ක්‍රියාකාරිත්වය.
 • දැව වලින් ඕනෑම අතුරු නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය හා අලෙවිකරණය.
 • වනාන්තර හා වන වගාවන් නිස්සාරණය, නැවත වන වගා කිරීම සහ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය
 • කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය.
 • දැව අපනයනය ආශ්‍රිත නිමි සහ අර්ධ_ නිමි භාණ්ඩ
 • පෞද්ගලික ඉඩම්වලින් දැව මිලදී ගැනීම
 • වනාන්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීම.
 • වේවැල් ආනයනය.
 • නියැදි පරීක්ෂණ මගින් දේශීය හා ආනයනය කරන ලද දැව විශේෂ හඳුනා ගැනීම සහ සහතික කිරීම.
 • සංවර්ධනය වෙමින් පවතින හා පාරිසරික conscious සමිතිය සඳහා දායක වීම සඳහා දැව කර්මාන්තයට අදාළ විෂයයන් සහ නිකුත් කිරීමේ සහතිකය සහ පාරිසරික දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • සංස්ථාවට අයත් ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි වලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම සහ ආයෝජන සිදු කිරීම.

අපේ සම්පත්


දැව නිෂ්පාදන සමාගම අලංකාර දැවමය ලී සහ ලැමිෙන්ට් වලින් සමන්විත අලංකාර ලී පැනල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් දැව නිෂ්පාදන රාශියක් නිෂ්පාදනය කරයි.

පාරිසරික භාරකාරත්වයේ සිට දැව නිෂ්පාදන විසඳුම් දක්වා දැව නිෂ්පාදන සමාගම තේරීම, ගුණාත්මකභාවය සහ තිරසාර බව අර්ථ දක්වයි.

තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව උසස්ම තත්ත්වයේ නවීන හා පෞරාණික දැවමය ගෘහභාණ්ඩ හා දැව අයිතම, පදම් නොකළ හා පදම් කළ ඉරූ දැව, පරිරක්ෂණය නොකළ හා පරිරක්ෂණය කළ ඉරූ දැව නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කිරීමටත්, දැව පදම් කිරීමේ, පරිරක්ෂණය කිරීමේ හා වඩු කාර්මික සේවා සැපයීමටත්, එලෙස සිය ගණුදෙණුකරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් අභිබවා යාමටත් කැපවී සිටී. එය ඉටුකරගැනීම සදහා,

 • තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියේ තිරසාර භාවය හා අඛණ්ඩ දියුණුව සදහා තත්ත්ව අරමුණු ස්ථාපිත කර නිරන්තරයෙන් සමාලෝචනය කිරීමටත්,
 • අදාළ නෛතික හා ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතා වලට හා ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීමටත්,
 • තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියේ ඵලදායි යෙදවීම තුළින් ෂීධ 9001ථ2015 ප‍්‍රමිතීන් හා අනුකූල වීමටත්,
 • රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව බැ`දී සිටී.